Skončil jazykový projekt Komunikujeme bez hranic

V květnu letošního roku skončil celoměstský jazykový projekt Komunikujeme bez hranic. Do projektu se pod koordinací MěÚ Český Těšín zapojily všechny českotěšínské školy. Cílem projektu bylo za peníze evropských fondů vybavit školy moderními pomůckami (např. interaktivní tabule), dát učitelům anglického jazyka možnost poznat výuku tohoto jazaky v jiných zemích (stáž ve Finsku), naučit učitele samostatně vyrábět vhorné pomůcky a společně s žáky pak s nimi pracovat a v neposlední řadě naučit se spolupracovat nejen ve škole, ale i na celoměstské úrovni.

Projekt vyvrcholil v květnu celoměstskou celodenní konferencí, v jejímž průběhu se jednotlivé školy a jejich tvůrčí týmy pochlubily s výsledky své práce. Na prezentaci se podíleli jak učitelé, tak žáci, kteří předvedli, jak se s technikou i pomůckami dá v současnosti i v budoucnosti pracovat.

Vzhledem k tomu, že projekt byl zahájen v době, kdy školy na Ostravské a na Slezské ulici byly ještě samostatné, reprezentovaly současnou Základní školu a mateřskou školu Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace dva tvůrčí kolektivy. Ze závěrečné konference přinášíme několik fotogragií z jejich vystoupení.

Dovolte mi, abych jako ředitel školy poděkoval všem učitelkám, které se do projektu zapojily. Nebyla to práce jednoduchá a vyžádala si spoustu práce nad běžné děnní povinnosti. Můžu však odpovědně říci, že to nebyla práce marná a jak učitelkám, tak žákům přinesla dobré výsledky.
                                                                                      Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Komunikujeme bez hranic - stáž ve Finsku

I naše škola se zapojila do projektu Komunikujeme bez hranic. A i když je projekt zaměřen zejména na zkvalitňování jazykových dovedností dětí, pamatuje se i na učitele cizích jazyků, kteří by měli v zahraničních školách sbírat zkušenosti k získávání vzdělávacích dovedností. A tak jsme se začaly (byly jsme tři ženy) připravovat na dalekou cestu na sever – do Helsinek (Finsko), kde jsme navštívily ve dnech 8. až 15. května některé základní školy a seznámily se nejen s výukovými metodami, prostředím, ale hlavně s žáky a jejich učiteli.
Mnohé nás překvapilo – úroveň anglického jazyka, chuť do učení, bezprostřednost i milé, i když mnohde neoficiální přijetí.
Zajímavou tečkou každý den byla prohlídka památek v Helsinkách.
Zástupci naší školy:
Garant projektu – Mgr.J.Krucinová
Metodik pro AJ – Mgr. I.Waclawková
Metodik pro ciz. jazyky a IT – Mgr. D.Nováková

Z naší stáže přinášíme několik fotografií.
         Mgr.Dagmar Nováková


Projekt Komunikujeme bez hranic

I naše škola se zapojila do celoměstského projektu Komunikujeme bez hranic. Se smyslem a cíli projektu se můžete seznámit dále.