Vedení mateřské školy

Rudolf Fiedler - ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler
ředitel
fiedler@zsostravska.cz
Anna Waszková - vedoucí mateřské školy Bc. Anna Waszková
vedoucí mateřské školy
waszkova@zsostravska.cz