warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Moréna

Jaro je tady!

V pondělí 21. 3. děti ze třídy Mrňousků se svými p. učitelkami, za zpěvu písničky, vynesly Morénu - královnu zimy a rozloučily se s ní.

„Společně jsme ji vhodili do řeky Olzy. Popluje až do moře a zima s ní. Nastoupí paní Vesna - královna jara. Přivítali jsme jaro říkadlem Přišlo jaro do vsi.
Na mostě jsme se setkali s dětmi z Polska, které rovněž nesly svou Marzenu. Následně jsme ji doprovodili po proudu vody až ke druhému mostu. Byla to delší procházka, kterou jsme statečně zvládli. Je to pěkná tradice.“
 


Otvírání lesa

Mrňousci z 3. třídy probouzeli les ze zimního spánku.

Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi námi, a teď už je za horami.
Hu, hu, hu, jaro už je tu!
 


Znovu přijelo Divadlo Šamšula

Divadlo Šamšula

Opět k nám dorazilo divadélko Šamšula v podání dvou skvělých hereček.
Připravily si pohádku „Jak čmeláčci čistili palouček “. I tentokrát měla pohádka
výchovný cíl a děti se přitom náramně bavily.
 


8. Těšínský Fortuna běh

Zveme na 8. Těšínský Fortuna běh

Chlapci a děvčata, vážení rodiče, dovolujeme si vás upozornit na tradiční městskou akci Těšínský Fortuna běh, který organizuje město Český Těšín. Běh se uskuteční v neděli 24. dubna 2016 v dopoledních hodinách. Bližší podrobnosti vám poskytne učitelka TV Mgr. Alina Chowancová nebo se s nimi můžete seznámit na plakátech, které jsou ve škole nebo v mateřské škole vyvěšeny.

Na 8. Těšínský Fortuna běh si vás dovoluje pozvat i vedení našich škol.


Bližší podrobnosti k přijímání dětí od 3 let do našich mateřských škol pro škol. rok 2016/2017

Podrobnosti k zápisu do oddělení pro děti od 3 let

Bližší podrobnosti k přijímání dětí do MŠ do tříd pro děti od 3 let na Hornické ulici, Hrabinské ulici a Ostravské ul. pro škol. rok 2016/2017 (od 1. září 2016)

Zákonní zástupci dětí mohou podávat žádosti o přijetí svého dítěte ve dnech zápisů 21.3. 2016 a 22.3. 2016 vždy od 8.00 do 16.00 hod. v příslušných mateřských školách na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. Pozor! Pro toto kolo přijímacího řízení je tento termín nepřekročitelný. Součástí žádosti musí být vyplněný evidenční list s potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte a o provedených očkováních a přinést je třeba rodný list dítěte.

Přijetí se bude řídit kritérii (směrnicí) pro přijímání do mateřské školy, které jsou ve všech našich MŠ k nahlédnutí.

Základní kritérium:

Upozorňujeme, že děti, které nastoupí do základní školy v roce 2017 (tzv. předškoláci), mají při přijímání absolutní přednost.

Dále upozorňujeme, že toto přijímací kolo je především určeno pro děti starší 3 let. Pro děti mladší 3 let je určeno přijímací kolo 14. března 2016.

Z dalších kritérií vyjímáme

a) Věk dítěte (čím víc se věk dítěte blíží 5 rokům)
 

Pomocné ukazatele

c) Bydliště (obec Český Těšín)
d) Starší sourozenec v MŠ
e) Zaměstnanost obou rodičů
f) Zaměstnanost alespoň jednoho rodiče atd.
g) Doporučení PPP, SPC apod.

POZOR! Datum dne dodání žádosti nerozhoduje!

Žádost o přijetí (přihlášku) je možné si stáhnout ze stránek www.zshrabina.cz,
evidenční list je třeba si vyzvednout přímo v MŠ

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Podrobnosti k zápisu do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let

Bližší podrobnosti k přijímání do MŠ do třídy pro děti od 2,5 do 3 let na Ostravské ul. pro škol. rok 2016/2017

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřské školy na Ostravské ulici, upřesňuje ZÁPIS do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let v mateřské škole na Ostravské ul. (nástup do mateřské školy 1. září 2016).

Zákonní zástupci dětí mohou podávat žádosti o přijetí svého dítěte v den zápisu 14.3. 2016 od 7.00 do 16.00 hod. v MŠ Ostravská. Pozor! Tento termín ječ nepřekročitelný. Součástí žádosti musí být vyplněný evidenční list s potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte a o provedených očkováních a přinést je třeba rodný list dítěte.

Přijetí se bude řídit těmito základními kritérii:

Základní kritérium:

a) Věk dítěte (čím víc se věk dítěte blíží 3 rokům)
b) Věk dítěte je v rozmezí 2,5 roku až 3 roky

Pomocné ukazatele

c) Bydliště (obec Český Těšín)
d) Starší sourozenec v MŠ
e) Zaměstnanost obou rodičů
f) Zaměstnanost alespoň jednoho rodiče atd.
g) Doporučení PPP, SPC apod.

POZOR! Datum dne dodání žádosti nerozhoduje!

Žádost o přijetí (přihlášku) je možné si stáhnout ze stránek www.zshrabina.cz,
evidenční list je třeba si vyzvednout přímo v MŠ

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel