warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Stanovení úplaty v mateřských školách a ve školní družině pro školní rok 2016/2017

V souladu s § 123 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 6 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuje po projednání se zřizovatelem ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul., a Ostravské ul. a dále školních družin na Ostravské ul. a Slezské ul., takto:

1) Úplatu za vzdělávání dítěte v mateřské škole stanovuje po projednání se zřizovatelem ve výši 4 200,- Kč za školní rok, tedy 420,- Kč při deseti měsíčních platbách;

2) Úplatu za vzdělávání ve školní družině stanovuje po projednání se zřizovatelem ve výši 1 500,- Kč za školní rok, tedy 150,- Kč při měsíčních platbách.

                            Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Rozloučení s předškoláky

ROZLOUČENÍ S MRŇOUSKY A PŘEDŠKOLÁKY

Letošní rozloučení se neslo v duchu ,,MRAVENČENÍ ".
Šikovné maminky ušily dětem černé zadečky a na nás bylo vyrobit čelenky s tykadly.
Zahradní párty proběhla za velmi horkého odpoledne s klaunem Hopsalínem a skákacím hradem.
 


Na výletě

Výlet do Hnojníku

Letos jsme se vydali na výlet vláčkem, byl to pro děti velký zážitek. Navštívili jsme kamarády z MŠ v Hnojníku, hráli společné hry a vyzkoušeli jejich nové průlezky na školní zahradě.
 


Návštěva u hasičů

U HASIČŮ

Zřejmě nejoblíbenější povolání v naší MŠ bude hasič a taky hasička.
Dětem se v hasičské zbrojnici moc líbilo a asi nejvíce je zaujalo vybavení profesionálního hasičského auta.
Děkujeme hasičům za bezva přednášku.
 


Za kulturou v ZUŠ

KULTURNÍ DOPOLEDNE V ZUŠ

Tanec, hra na hudební nástroje, zpěv a balet, to vše bylo k vidění i k poslechu v zájmové umělecké škole.
To se děti všechno naučily ve volných chvílích. Jsou moc šikovné a dostávají od nás jedničku.
 


Chodili jsme plavat

Plavání

Plaváním a saunováním si utužujeme své zdraví.
Kurzy plavání probíhají citlivě a metodicky formou her, za pomoci říkadel, písniček a speciálních plaveckých pomůcek.
 


Návštěva seniorů v domě Pohoda

Návštěva seniorů v domě POHODA

Babičky a dědečky jsme byli potěšit písničkami a pohádkou O Budulínkovi.

 


Provoz mateřských škol a školních družin o hlavních prázdninách v červenci a srpnu

Po projednání se zřizovatelem stanovil ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. a školních družin na Ostravské ul. a Slezské ul, jejich provoz v době hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu 2016 takto:

MŠ Ostravská                                   1. července až 22. července 2016     V PROVOZU,    v ostatních dnech mimo provoz

MŠ Hrabinská                                   25. července až 5. srpna 2016      V PROVOZU,    v ostatních dnech mimo provoz

MŠ Hornická                                     8. srpna až 26. srpna 2016     V PROVOZU,     v ostatních dnech mimo provoz

ŠD Ostravská                                   celé prázdniny MIMO PROVOZ

ŠD Slezská                                      celé prázdniny MIMO PROVOZ

V Českém Těšíně 16. června,   Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Na návštěvě u kamarádů

NÁVŠTĚVA U NAŠICH KAMARÁDŮ

Našim kamarádům už je 8 let a chodí do 3. ročníku.
Pozvání do vyučovací hodiny jsme nemohli odmítnout, moc jsme se těšili.
Školáci pod vedením p. uč. Ciencialové si pro nás připravili zábavné vyučování.
Předškoláci plnili různé úkoly, za které dostávali známky do malých žákovských
knížek.
Moc děkujeme.