Setkání s hasiči, policisty i záchranáři

V měsíci červenu jsme věnovali bezpečnosti a ochraně zdraví před blížícími se prázdninami. V rámci této aktivity se nám podařilo zajistit dětem besedy s praktickými ukázkami -
s HASIČI, POLICIÍ ČR  A  ZÁCHRANNOU SLUŽBOU.  Pro děti to byl velký zážitek.


Den otců

10.června 2010 jsme oslavili Den otců.  Název "Putování s písničkou" již napovídá, co bylo námětem setkání. Tatínkové si přinesli hudební nástroje, na které nám zahráli a společně jsme si zazpívali.
Ve velkém orchestru nás všech jsme pod vedením p. uč. Katky hráli společnou skladbu "Zametání lesa", která měla u tatínků velký úspěch. Opékání párků na školní zahradě byl pro děti i tatínky příjemný relax.


Školní výlet

7. června jsme se vypravili na výlet "POZNÁVÁME KRÁSY ČESKÉHO TĚŠÍNA" kolem přehrady.  Počasí nám přálo, děti pozorovaly zvířata, poznávaly stromy, jedovaté byliny, dodržovaly bezpečnost při přecházení silnice. Do mateřské školy jsme se vrátili spokojeni a příjemně unaveni.


Den matek

Pro maminky jsme si připravili cvičení, tanečky, pohybové a relaxační hry na téma VEČERNÍČEK. Radostné oči dětí, písničky, cvičení a dáreček odměnily maminky sladkými dobrotami.

 


Plavání a saunování

V měsíci dubnu děti absolvovaly kurz plavání v Plavecké škole ve Svibici. V rámci dvouhodinové lekce vavštěvovaly saunu. 
Za odvahu a zvládnutí plaveckých disciplín byly oceněny diplomem.


Velikonoce 2010

Před velikonočními svátky jsme třídu provoněli upečenými zajíci z perníku. Voněli krásně a chutnali ještě lépe.


Pobyt v Koňákově - 23.2.2010 - 26.2.2010 a 9.3.2010 – 12.3.2010

Při ozdravném pobytu v Koňákově jsme ještě zastihli poslední sníh. Celý týden jsme si obě třídy báječně užili.
 


25.2. 2010 - Recyklohraní

V rámci projektu Recyklohraní jsme se zapojili do výtvarné soutěže: ,,Nejoblíbenější elektrospotřebič.“ U dětí zvítězil počítač a lednice.
 


Leden

14.1. Zimní radovánky s dětmi ze školní družiny

V lednu jsme uspořádali zimní hrátky s dětmi ze školní družiny. Sněhuláka se nám postavit nepodařilo, ale sněhu jsme si řádně užili. 

26.1. Kravatový karneval


Návštěvní den v naší základní škole na Ostravské ul.

V letošním školním roce jsme se rozhodli Návštěvní den udělat jinak a nově. A povedlo se. Posuďte sami. Především jsme chtěli, aby návštěvníci, především rodiče našich budoucích prvňáčků, mohli zhlédnout výuku, aby mohli nakouknout do hodin. A proto jsme v tento den přehodili vyučování na odpoledne. Na úvod jsme připravili kulturní vystoupení. Mezi účinkujícími byly i děti z obou našich mateřských škol, z Hornické ul. i z Ostravské ul. Starší žáci fungovali jako průvodci, a neměli to lehké, návštěvníků přišlo hodně! Překvapila i výuková skupina vaření p.uč. Potyszové, její žáci v rámci výuky připravili několik talířů jednohubek. Jen se po nich zaprášilo.
Všichni účinkující i jejich paní učitelky si zaslouží uznání!