Bližší podrobnosti k přijímání do MŠ do třídy pro děti od 2,5 do 3 let na Ostravské ul.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřské školy na Ostravské ulici, upřesňuje ZÁPIS do oddělení pro děti od 2,5 roku do 3 let v mateřské škole na Ostravské ul. (nástup do mateřské školy 1. září 2015).

Zákonní zástupci dětí mohou podávat žádosti o přijetí jejich dítěte v den zápisu 10.3. 2015 od 7.00 do 16.00 hod. v MŠ Ostravská.  Pozor! Tento termín ječ nepřekročitelný. Součástí žádosti musí být vyplněný evidenční list s potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte a o provedených očkováních. Přijetí se bude řídit těmito základními kritérii:

a) Bydliště (dítě musí mít trvalé bydliště v obci Český Těšín),
b) Věk dítěte (čím víc se věk dítěte blíží 3 rokům)

Pomocný ukazatel

c) Zaměstnanost obou rodičů
d) Zaměstnanost alespoň jednoho rodiče atd.
e) Doporučení PPP, SPC apod.

POZOR! Datum dne dodání žádost nerozhoduje!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Pohádkový karneval

Náš letošní dopolední karneval se nesl v „pohádkovém“ duchu. Rodiče i děti představovali pohádkové bytosti a ve třídách se hemžily princezny, víly, rytíři, piráti, roboti, čarodějky, zvířátka a další. Na úvod jsme si připravili krátký program a pak jsme si užívali tance, zábavných her a veselí.

Malování na obličej

Masopustní veselice mají podobně jako Velikonoce nestálé datum. Správně by se měly uskutečnit do Popeleční středy, kterou začíná čtyřicetidenní postní období, jež je přípravou na oslavu Velikonoc. Součástí masopustu bylo i malování na obličej.

Kouzelník

I letos měl kouzelník připraveno mnoho nových kouzel. V průběhu programu učil děti kouzlit a tím rozzářil jejich dětské obličeje, navodil radost a překvapení.

Úřední hodiny v kanceláři ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina v době jarních prázdnin

ÚŘEDNÍ HODINY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 23. února – 27. února 2015

DEN                                        DOPOLEDNE                        ODPOLEDNE

PONDĚLÍ                                9.00 – 11.00                         13.00 – 14.30

ÚTERÝ                                   --- -                                       --

STŘEDA                                 9.00 – 11.00                         13.00 – 14.30

ČTVRTEK                               ---                                          ---

PÁTEK                                    ---                                          ---


Vyhlášena smogová situace

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se se při překročení informativní prahové hodnoty - 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 - doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ostrava/Jarcovják

Ředitel školy upozorňuje všechny pedagogy a zaměstnance školy, že po dobu vyhlášení smogové situace platí pro všechna pracoviště Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. vnitřní směrnice č. 4/2013, která je v příloze tohoto sdělení.
Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel