Informace o přijetí dětí do mateřské školy

Sdělujem rodičům a zákonným zástupcům dětí, které absolvovaly pro školní rok 2017/2018 zápis do MŠ, že seznam přijatých a nepřijatých přinesem nejpozději v pátek 2. června 2017.

PřílohyVelikost
Přijetí_přehled k vyvěšení_17_06_02_verze02.doc85 KB