Pouštění draků

Drakiáda - pouštění draků – 7.10.2016

Tradiční drakiáda pro děti i rodiče MŠ se spoustou zajímavých soutěží a pouštění draků se konala v pátek v areálu zahrady DDM ul.Hrabinská, Český Těšín. Děkujeme zaměstnancům DDM za přípravu a zdařilý průběh drakiády a také teplé občerstvení.
 


Cvičný požární poplach

Cvičný požární poplach.
 

Ve středu 5.10.2016 byl v MŠ vyhlášen cvičný požární poplach, jehož účinnost se prověřuje jednou za rok. Zaměřili jsme se na rychlou evakuaci osob, zajištění první pomoci, děti si prohlédly hasičské vozidlo a hasiči jim ukázali potřebnou techniku k likvidaci požárů a k vyproštění řidičů z havarovaných vozidel.
 


V ZOO

Výlet do ZOO Ostrava.

Milí rodičové a děti, vítáme Vás v novém školním roce a těšíme se na chvíle strávené s Vámi.

Dne 20.9 2016 jsme odjeli do ZOO Ostrava se podívat na cizokrajná zvířata, ale nejvíce se dětem líbilo na „ statku „ a hlavně, možnost si pohladit kozy a morčata. Děti byly nadšené z terárií s pavouky, varany, žábami, želvami. Na zpáteční cestě vláčkem viděli děti části ZOO, které jsme nestačili navštívit, a v autobuse si vyprávěly, které zvíře se jim nejvíce líbilo nebo bylo zajímavé.


Výroční den školy 2016 v Těšínských minutách

K letošnímu výročnímu dni se vracíme informací, že na část akce se můžete podívat v Těšínských minutách z 12.7. 2016.


Stanovení úplaty v mateřských školách a ve školní družině pro školní rok 2016/2017

V souladu s § 123 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 6 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

stanovuje po projednání se zřizovatelem ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul., a Ostravské ul. a dále školních družin na Ostravské ul. a Slezské ul., takto:

1) Úplatu za vzdělávání dítěte v mateřské škole stanovuje po projednání se zřizovatelem ve výši 4 200,- Kč za školní rok, tedy 420,- Kč při deseti měsíčních platbách;

2) Úplatu za vzdělávání ve školní družině stanovuje po projednání se zřizovatelem ve výši 1 500,- Kč za školní rok, tedy 150,- Kč při měsíčních platbách.

                            Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel