warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Úřední hodiny v době vánočních prázdnin 23. 12. 2015 až. 3. ledna 2016

Středa         23.12. 2015      zavřeno

Čtvrtek        24.12. 2015      zavřeno

Pátek          25.12. 2015      zavřeno

Sobota        26.12. 2015      zavřeno

Neděle        27.12. 2015     zavřeno

Pondělí       28.12. 2015     09.00 až 11.00 hod.           13.00 až 14.00 hod.

Úterý            29.12. 2015     zavřeno

Středa         30.12. 2015     09.00 až 11.00 hod.           13.00 až 14.00 hod.

Čtvrtek        31.12. 2015      zavřeno

Pátek            1.1. 2016        zavřeno

Sobota         2.1. 2016        zavřeno

Neděle        3.1. 2016        zavřeno


Přerušení provozu v mateřských školách, školních družinách a školních jídelnách o vánočních prázdninách

Přerušení provozu v mateřských školách, školních družinách a v zařízeních školního stravování (školní jídelna)


Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a na Ostravské ul., školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul. a dále v zařízeních školního stravování na Hrabinské ul., Ostravské ul. a Zelené ul., po projednání se zřizovatelem 

a) v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, přerušuje provoz na dobu od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 v mateřské škole 
      Hornická,
      Hrabinská,
      Ostravská
s tím, že provoz bude obnoven 4. ledna 2016;

b) v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, přerušuje provoz na dobu od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 ve školní družině 
      Ostravská,
      Slezská
s tím, že provoz bude obnoven 4. ledna 2016;

c) v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přerušuje provoz ve dnech 23. 12. 2015 až 3. 1.2016 v zařízeních školního stravování v
      ZŠS Hrabinská,
      ZŠS Ostravská
      ZŠS Zelená
s tím, že plný provoz bude obnoven 4. 1. 2016.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel školy
 


Mikulášskánadílka

Mikulášská nadílka ve školce.

Kde se vzal, tu se vzal, Mikuláš pod oknem stál. Ve čtvrtek, 3.prosince přinesl dětem Čertovskou pohádku a plno sladkých dárečků.
 


Podzimní tvoření

Podzimní tvoření v naší školičce společně s rodiči.
 

Podzimní odpoledne 1 a 3 třída strávila krásným tvořením „podzimáčků“,
děti 2 třídy si mohly s rodiči vyzkoušet „hravé počítání“ podle nové metody Hejného s paní učitelkou se ZŠ.
Vše jsme zakončili lampiónovým průvodem po školní zahradě.
 


Schůzka v mateřských školách s rodiči budoucích žáků 1. tříd základní školy

Vážení rodiče,

vedení Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost obou našich základních škol (ZŠ Ostravská i ZŠ Slezská) pro vás na úterý 3. listopadu 2015 připravilo přímo ve vašich mateřských školách besedu, v jejímž průběhu získáte řadu cenných informací o tom, jak to v našich školách chodí. Je samozřejmé, že se paní učitelek budete moci v průběhu schůzek na cokoli zeptat.

Schůzky proběhnou takto:

V MŠ Hrabinská ...........v 15.30 hod.

V MŠ Ostravská ...........v 15.45 hod.

V MŠ Hornická .............v 16.00 hod.

Vážení rodiče, jste srdečně zváni!


Drakiáda v MŠ Hrabinská

Táto, mámo, draci letí.

V pondělí 19.10 2015 se konal 3. ročník tradiční „Drakiády“ v prostorách zahrady DDM Hrabinská Český Těšín, jejíž zaměstnanci připravili velmi nápadité, pohybové soutěže, za což jim patří naše poděkování. Odměnou v soutěžích bylo opékání párků společně s rodiči. Děti byly z „Drakiády“ nadšené a spokojené.