8. Těšínský Fortuna běh

Zveme na 8. Těšínský Fortuna běh

Chlapci a děvčata, vážení rodiče, dovolujeme si vás upozornit na tradiční městskou akci Těšínský Fortuna běh, který organizuje město Český Těšín. Běh se uskuteční v neděli 24. dubna 2016 v dopoledních hodinách. Bližší podrobnosti vám poskytne učitelka TV Mgr. Alina Chowancová nebo se s nimi můžete seznámit na plakátech, které jsou ve škole nebo v mateřské škole vyvěšeny.

Na 8. Těšínský Fortuna běh si vás dovoluje pozvat i vedení našich škol.


Babičky a dědečkové v MŠ

Milé setkání

Děti z 2. třídy oslavily Velikonoce se svými babičkami a dědečky. Připravily si pro ně krátký program a pozvaly je na kávičku a dobroty, které napekly maminky.
 


Velikonoční dílna

Velikonoční dílna

Dne 22.3. se konala v I.třídě Velikonoční tvořivá dílna společně s rodiči – vyráběli velikonoční věneček a zajíčka.
 


Bližší podrobnosti k přijímání dětí od 3 let do našich mateřských škol pro škol. rok 2016/2017

Podrobnosti k zápisu do oddělení pro děti od 3 let

Bližší podrobnosti k přijímání dětí do MŠ do tříd pro děti od 3 let na Hornické ulici, Hrabinské ulici a Ostravské ul. pro škol. rok 2016/2017 (od 1. září 2016)

Zákonní zástupci dětí mohou podávat žádosti o přijetí svého dítěte ve dnech zápisů 21.3. 2016 a 22.3. 2016 vždy od 8.00 do 16.00 hod. v příslušných mateřských školách na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul. Pozor! Pro toto kolo přijímacího řízení je tento termín nepřekročitelný. Součástí žádosti musí být vyplněný evidenční list s potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte a o provedených očkováních a přinést je třeba rodný list dítěte.

Přijetí se bude řídit kritérii (směrnicí) pro přijímání do mateřské školy, které jsou ve všech našich MŠ k nahlédnutí.

Základní kritérium:

Upozorňujeme, že děti, které nastoupí do základní školy v roce 2017 (tzv. předškoláci), mají při přijímání absolutní přednost.

Dále upozorňujeme, že toto přijímací kolo je především určeno pro děti starší 3 let. Pro děti mladší 3 let je určeno přijímací kolo 14. března 2016.

Z dalších kritérií vyjímáme

a) Věk dítěte (čím víc se věk dítěte blíží 5 rokům)
 

Pomocné ukazatele

c) Bydliště (obec Český Těšín)
d) Starší sourozenec v MŠ
e) Zaměstnanost obou rodičů
f) Zaměstnanost alespoň jednoho rodiče atd.
g) Doporučení PPP, SPC apod.

POZOR! Datum dne dodání žádosti nerozhoduje!

Žádost o přijetí (přihlášku) je možné si stáhnout ze stránek www.zshrabina.cz,
evidenční list je třeba si vyzvednout přímo v MŠ

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Karneval

Sláva, je tu karneval.

Ve čtvrtek 25.2.2016 se uskutečnil v prostorách MŠ dětský karneval se soutěžemi a přehlídkou masek. Na návštěvu k nám přijel Hopsalín se zábavným kulturním programem. Děti společně s paními učitelkami si zhotovily papírové masky a vyzdobily si třídy. Dětem se karneval líbil a měly velkou radost z dárků, které dostaly.


Kurz plavání

Ve vodě se nám líbí – kurz plavání na krytém bazénu v Českém Těšíně – Svibice.

Už umíme plavat
Od listopadu jsme 1x týdně chodili plavat do plavecké školy ZŠ Pod Zvonek.
Zvládli jsme to perfektně, vody už se nebojíme, rádi si v ní zařádíme.