Návštěva Stájí u Luka

Milí rodiče,
srdečně Vás vítáme v novém školním roce 2013 – 2014 a těšíme se na spolupráci a příjemné chvíle strávené s Vámi.

Stáj u Luky
V měsíci září se konala 1. společná seznamovací akce v Chotěbuzi Stáj u Luka. V příjemném prostředí jízdárny si děti mohly s rodiči
prohlédnout stáje, jak se o koně starají a co všechno koně potřebují k životu. Viděli jsme ukázku voltiže – sport, který lze zjednodušeně
označit za gymnastiku na koních, děti se účastnily jízdy na konících a ponících. V závěru akce se konaly soutěže pro děti a odměny.
Poděkování patří slečnám Ivaně a Darči za vzornou a zdařilou přípravu akce.
 


Stanovení úplaty v mateřské škole a ve školní družině pro školní rok 2013/2014

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o.  stanovil výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školních družinách, jejichž činnost ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. vykonává.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze.


Závěr školního roku - poděkování

Závěr školního roku 2012/13.

Ve všech třídách naší mateřské školy tradičně proběhlo pasování školáků spojené s vystoupením pro rodiče. Poděkování rodičům II. třídy MŠ Hrabinská Milí rodičové II. třídy, strávili jsme všichni velmi příjemné odpoledne s Vámi a dětmi a chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří se na jeho průběhu podíleli.
Děkujeme vodníkům – p. Amborské a p. Polokové, čertům – p. Müllerové a p. Dziadkové, Karkulce a vlkovi – p. Konvičkové a p. Taskové, lišce a Budulínkovi – p. Przybylové a p. Michalíkové, princeznám – p. Pošvancové a p. Spratkové za kouzelné provedení dětí soutěžemi.
Velký dík patří rodičům Hořčicovým za skákací hrady a malování na pusinky dětí. Bylo to pro všechny milé překvapení a radost v očích dětí byla odměnou všem. Děkují děti a paní učitelky 2. třídy

Všem rodičům a dětem mateřské školy Hrabinská přejeme krásné sluníčkové prázdniny plné odpočinku a těšíme se na spolupráci ve školním roce 2013/14.
                         Zaměstnanci MŠ Hrabinská


Sportovní dopoledne

Vztah k pohybu rozvíjíme a podporujeme od útlého věku. V rámci spolupráce s DDM Český Těšín, jsme navštívili ZŠ Svibice – Cihelní, kde si pro nás připravili zábavné hry a překážkovou dráhu. Děti měly radost z pohybu i z odměny.


Den dětí 2013

Den dětí byl skvělý, i když nám počasí nepřálo, bavili se všichni. Třídy MŠ se proměnily ve skákací hrady, kde se děti dostatečně „vyřádily „.Hopsalín si zahrál s dětmi na indiány, plnily soutěže se sladkou odměnou a talismanem na závěr, „bledé tváře „mohly jenom závidět.


Rozloučení s předškoláky - 1. třída

Děti 1.třídy se vydaly do Afriky s poznáváním zvířat a ukázkou co se naučily. V závěru programu jsme se rozloučili s předškoláky a popřáli jim zdařilý start ve škole.


K připravovaným zápisům do 3. třídy pro děti mladší tří let v MŠ Ostravská

Na četné telefonické dotazy, zda již byl oznámen termín zápisu do třídy pro děti mladší tří let v MŠ Ostravská, sdělujeme, že zatím nikoli. Učiníme tak v okamžiku, kdy k tomu budou splněny všechny podmínky, např. předání třídy po stavebních úpravách, schválení provozu hygienou, zákonné zvýšení kapacity krajským úřadem apod. Škola totiž musí mít jistotu, že třetí oddělení může otevřít skutečně k 1. září 2013.
V této chvíli je velmi těžké říci přesné datum, předpokládáme však, že by k vyhlášení zápisu mohlo dojít kolem 20. června 2013.
Je proto třeba pravidelně sledovat internetové stránky školy!
        Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel
 


Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ

V příloze přinášíme 2 tiskopisy, které jsou nutné k podání žádosti o přijetí do mateřské školy. Oba tiskopisy si můžete stáhnout, vyplnit a odevzdat v příslušné mateřské škole.

1. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list pro dítě v mateřské škole.


Snížení úplaty v mateřské škole za období hlavních prázdnin

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol Hornická, Hrabinská, Ostravská, rozhodl o snížení úplaty rodičům, jejichž děti nebudou ani jeden den docházet o hlavních prázdninách 2012/2013 do mateřské školy.

Bližší podrobnosti naleznete v příloze.


Zdravý úsměv

V rámci výchovně vzdělávacího programu pro MŠ na prevenci
zubního kazu navštívil naši MŠ MUDr. Robert Sirota,
zubní lékař a odborný garant projektu, s programem probudit
v dětech zájem o pravidelné čištění zoubků, správné stravovací
návyky a odstranění strachu z ošetření v zubní ordinaci.
Za pomoci pohádky „ Bolavý zoubek „ a názorné ukázky byly
dětem zkontrolovány zoubky.