Výroční den školy 2015

V pondělí 29.6. proběhl Výroční den školy 2015

29. června 2015 se uskutečnila tradiční bilanční akce našich škol základních i matařských a školních družin - Výroční den 2015. Jako každoročně jsme vyhodnotili nejlepší žáky, nejlepší učitele podle vedení škol i nejsympatičtějí učitele z pohledu žáků, a také rodiče, kteří nejvýrazněji v tomto školním roce pomohli škole.

Součástí akce byl i krátký kulturní program, který letos zajistily děti z mateřské školy na Hrabinské ulici, jimž za předvedené pásmo patří velké poděkování. Dva tance pak v průběhu odpoledne předvedl Daniel Sikora z IX.A se svou partnerkou.

Na závěr jsme se všichni rozloučili s pěticí chlapců a dívek z pátých tříd, kteří k 1. září 2015 odcházejí na víceleté gymnázium. Rozloučili jsme se rovněž s chlapci a děvčaty obou našich devítek (z Ostravské i ze Slezské). Za Městský úřad v Českém Těšíně jim mnoho štěstí a úspěchu v dalším životě popřála místostarostka města paní Mgr. Hřebačková.

Autorkou fotografií je Mgr. Potyszová

Přehled oceněných

Pochvala ředitele školy s knižní odměnou

Matěj Janík, V.C, pro žáka 1. stupně, který se nejlépe umísťoval v žákovských soutěžích
Ondřej Sabela, IX.B, pro žáka 2. stupně, který se nejlépe umísťoval v žákovských soutěžích
Jakub Daniel Kaczmarczyk, IX.B, pro žáka nejlépe pracujícího v žákovské samosprávě a nejlepšího žáka 9. roč. na pracovišti Slezská
Zuzana Krucinová, VI.A, pro žákyni nejlépe pracující v žákovském parlamentu
Tomáš Ptoszek, IX.A, pro nejlepšího žáka 9. ročníku na pracovišti Ostravská
Lukáš Kischa, III.B, za příkladný čin lidskosti
Michaela Mlčáková, pro nejlepší žákyni 1. stupně
Anna Murycová, VIII.A, nejlepší žákyně 2. stupně na pracovišti Ostravská
Daniel Ostruszka, IX.B, nejlepší žák 2. stupně na pracovišti Slezská
Matěj Rzeplinski, IV.B, pro sportovce roku
Vratislav Sokol, IX.B, pro sportovce roku
Michaela Kurková, VII.A, pro sportovkyni roku,
Vendula Sojková, V.B, pro sportovkyni roku
Tobiáš Burkot, V.A, pro sportovce roku
Eliška Motyková, IX.B, pro sportovkyni roku
Aneta Morcinková, III.A, za příkladnou práci ve školní družině
Michaele Křístkové, IV.C, za příkladnou práci ve školní družině
David Podeszwa, IX.B, za příkladný přístup k práci ve škole
Karolína Kostková, IV.C, za příkladný přístup k práci ve škole
Štěpánka Burkotová, V.A, za příkladný přístup k práci ve škole

Pochvala ředitele školy

Jan Kohut, V.A
Ondřej Římánek, VII.B
Marek Bury, V.A
Hynek Kucharik, V.A
René Kadlčík, VI.B
Anna Sabelová, VI.B
Gabriela Rucká, VI.B
Natálie Zerzońová, VI.B,
Hana Czyloková, VII.B,
Patrik Podeszwa, V.B
Vojtěch Kučera, VI.A
Samuel Janík, V.C
Terezie Farníková, IX.B
Klára Dziadková, IX.B
Jakub Anděl, IX.B

Ocenění pro pedagogy a rodiče

Kateřina Mannheimová, Pedagog roku, ocenění ředitele školy pro učitele, který ve školním roce nejvíc naplňoval cíle školního vzdělávacího programu
Kateřina Sekulová, Pedagog roku, ocenění ředitele školy pro učitele, který ve školním roce nejvíc naplňoval cíle školního vzdělávacího programu

Ester Haroková, ocenění školního žákovského parlamentu pro nejsympatičtějšího učitele
Bohumil Sonnevend, ocenění školní žákovské samospráva pro nejsympatičtějšího učitele

Karla Fukalová, Rodič roku, ocenění ředitele školy za dlouhodobou práci v čele SRPDŠ
Šárka Byrtusová, Rodič roku, ocenění ředitele školy za dlouhodobou práci v rodičovských orgánech
Marta Pindorová, Rodič roku, ocenění ředitele školy za dlouhodobou práci v rodičovských orgánech
Lucie Wolterová, Rodič roku, za výraznou sponzorskou pomoc škole
Petr Szyrocki, Rodič roku, za výraznou sponzorskou pomoc škole


Radovánky

DĚTSKÉ RADOVÁNKY
Ve čtvrtek 11. 6 2015 nám přálo slunečné počasí a v prostorách školní zahrady se mohly uskutečnit „ Dětské radovánky „. Hudební program a soutěže zajistila agentura na téma Madagaskar. Zapojili se také rodiče, kterým děkujeme za pomoc při organizaci dne. Šikovným maminkám děkujeme za občerstvení a dobroty nejen sladké, ale i slané, které pro děti napekly.
Děti se mohly „vyřádit“ na skákacích hradech a velmi oblíbená byla kresba na obličej, za co patří velký dík rodině Hořčicových.
Všem se moc líbilo.

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15, A TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2015/16.
KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI MŠ HRABINSKÁ

 


Provoz mateřských škol a školních družin v době hlavních prázdnin od 1.7. do 31.8. 2015

Ředitel mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul. a školních družin na Ostravské ul. a Slezské ul., jejichž činnost vykonává Základní a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o., sděluje, že v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, stanovil provoz mateřských škol a školních družin taKto:

Mateřská škola Hrabinská 51

Provoz:     1. července až 17. července 2015

Mateřská škola Hornická 1119

Provoz:     20. července až 31. července 2015

Mateřská škola Ostravská 1628

Provoz:     3. srpna až 21. srpna 2015

Školní družina Ostravská 1710

Provoz:     -----

Školní družina Slezská 1740

Provoz:     -----

                18. května 2015 Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Upozornění na nepřítomnost ředitele školy na pracovišti

Ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler sděluje, že ve dnech 21. a 22. května 2015 nebude přítomen na pracovišti. V tyto dny jej v plném rozsahu zastupuje statutární zástupce ředitele Mgr. Karel Pastrňák.