warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Pasování školáků

Pasování školáků V tomto školním roce se s naší mateřskou školou rozloučí 20 dětí, které odejdou po prázdninách do školy. 15.6 proběhlo na všech třídách slavnostní rozloučení se školáky, kteří svým rodičům přednesli školácký slib, a byli svými mladšími kamarády pasováni na školáky. Přejeme jim hodně úspěchů a nových kamarádů, a v dalším úseku života ať se jim splní všechna přání.

Na výstavě Mysliveckého sdružení Český Těšín

Výstava Mysliveckého sdružení v Českém Těšíně.


Byli jsme v základní umělecké škole

ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín

V pondělí 12.6.2017 měli možnost naši předškoláci navštívit ZUŠ, kde shlédli ukázky hudebně-pohybových a literárně-dramatických činností. Děti se aktivně zapojily do vystoupení a splnily všechny zadané úkoly.


Sportovní den v MŠ Hrabinská

SPORTOVNÍ DEN

V rámci spolupráce s DDM Český Těšín na ulici Hrabinská navštívily děti MŠ tělocvičnu na ZŠ Slovenská ve Svibici za účelem si zasportovat a zadovádět. Všichni účastníci si akci užívali a za své výkony dostali sladkou odměnu.


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul., sděluje rodičům a zákonným zástupcům dětí, které 1. září 2017 nastoupí do našich základních škol, že schůzka vedení s rodiči a zákonnými zástupci se uskuteční 13. června 2017 v 16.30 hod. v jídelně na Zelené ulici (jídelna základní školy Ostravská). Vzhledem k důležitosti předkládaných informací je účast rodičů a zákonných zástupců nutná.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Přehled přijatých a nepřijatých dětí do mateřských škol k 1.9. 2017

V příloze naleznete přehled o přijetí či nepřijetí dětí do mateřských škol k 1.9. 2017.


Informace o přijetí dětí do mateřské školy

Sdělujem rodičům a zákonným zástupcům dětí, které absolvovaly pro školní rok 2017/2018 zápis do MŠ, že seznam přijatých a nepřijatých přinesem nejpozději v pátek 2. června 2017.


Škola v přírodě - 2. třída

ŠvP Koňákov – 2.tříd Den dětí ve škole v přírodě zachycený fotoaparátem.

Svátek maminek 3. a 1. třídy

Fotogalerie z vystoupení dětí u příležitosti Dne matek.


Přítomnost ředitele školy na pracovišti

Přítomnost ředitele školy na pracovišti

Sdělujeme, ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. Mgr. Rudolf Fiedler po prodělané nemoci bude od 31.5. 2017 již přítomen na pracovišti.


Upozornění pro zákonné zástupce dětí, které chtějí přihlásit do MŠ

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, které chtějí přihlásit k 1.9. 2017 do mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul., že tiskopis žádosti si mohou vyzvednout ještě dnes (28.4.) i v úterý 2. dubna 2017 v příslušné MŠ!