Informace o přijetí dětí do mateřské školy

Sdělujem rodičům a zákonným zástupcům dětí, které absolvovaly pro školní rok 2017/2018 zápis do MŠ, že seznam přijatých a nepřijatých přinesem nejpozději v pátek 2. června 2017.


Ke Dni matek

Oslava Dne matek na II. třídě.

Překvapení pro maminky a babičky - kytice písniček, básniček a tanečků. Děti, maminky i babičky měly opravdovou radost.


Přítomnost ředitele školy na pracovišti

Přítomnost ředitele školy na pracovišti

Sdělujeme, ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. Mgr. Rudolf Fiedler po prodělané nemoci bude od 31.5. 2017 již přítomen na pracovišti.


Generace spolu

Začali jsme - GENERACE SPOLU

V dubnu jsme se poprvé setkali v Centru sociálních služeb Český Těšín. Kdo? Babičky, dědečkové a naše děti. Připravený program "Uvíjíme věneček" udělal radost oběma generacím. Poté děti rozdaly Orffovy nástroje všem babičkám a dědečkům. A dál? Děti rozbalily svitek s indiciemi k lidové písničce a název hádala druhá strana. Dětem připravili babičky a dědečkové hádanky lidových písní ve scénce či pantomimě. Všechny hádanky obě generace uhodly a společně s "orchestrem" si je zazpívaly. Nakonec všichni utvořili kruh a zatancovali si "Červený šátečku". Symbolický kruh nás spojil.


Jarní tvoření s rodiči ve II. třídě

Loutka do ruky - králíček či slepička nebo bílá ovečka: