Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul., sděluje rodičům a zákonným zástupcům dětí, které 1. září 2017 nastoupí do našich základních škol, že schůzka vedení s rodiči a zákonnými zástupci se uskuteční 13. června 2017 v 16.30 hod. v jídelně na Zelené ulici (jídelna základní školy Ostravská). Vzhledem k důležitosti předkládaných informací je účast rodičů a zákonných zástupců nutná.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Přehled přijatých a nepřijatých dětí do mateřských škol k 1.9. 2017

V příloze naleznete přehled o přijetí či nepřijetí dětí do mateřských škol k 1.9. 2017.


Informace o přijetí dětí do mateřské školy

Sdělujem rodičům a zákonným zástupcům dětí, které absolvovaly pro školní rok 2017/2018 zápis do MŠ, že seznam přijatých a nepřijatých přinesem nejpozději v pátek 2. června 2017.


Ke Dni matek

Oslava Dne matek na II. třídě.

Překvapení pro maminky a babičky - kytice písniček, básniček a tanečků. Děti, maminky i babičky měly opravdovou radost.


Generace spolu

Začali jsme - GENERACE SPOLU

V dubnu jsme se poprvé setkali v Centru sociálních služeb Český Těšín. Kdo? Babičky, dědečkové a naše děti. Připravený program "Uvíjíme věneček" udělal radost oběma generacím. Poté děti rozdaly Orffovy nástroje všem babičkám a dědečkům. A dál? Děti rozbalily svitek s indiciemi k lidové písničce a název hádala druhá strana. Dětem připravili babičky a dědečkové hádanky lidových písní ve scénce či pantomimě. Všechny hádanky obě generace uhodly a společně s "orchestrem" si je zazpívaly. Nakonec všichni utvořili kruh a zatancovali si "Červený šátečku". Symbolický kruh nás spojil.