warning: Creating default object from empty value in /var/www/clients/client1/web8/web/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Beseda s policisty

POMÁHAT A CHRÁNIT – o tomto hesle Policie ČR se měly možnost při besedě dne 5.5.2014 přesvědčit naše děti.


Kosí rodinka

Jedinečnou možnost nám nabídla tato kosí rodinka, která se zabydlela v „přízemí“ stromu na naší školní zahradě. Tento riskantní krok jim vyšel a díky této volbě jsme měli možnost pozorovat život v přírodě doslova na vlastí oči. Podívejte se sami – copak jsme už někdy viděli mláďata takto zblízka?


Tvoření s rodiči - 2. třída

Už nám zase vyrostly jarní kytičky a my vyrábíme vázičky.
Motáme, motáme a po chvilce to máme.
Koukáme.Koukněte s námi, jak se nám to podařilo.
 


Tvoření s rodiči - 1. třída

Před velikonočními svátky děti s rodiči vytvářely jarní stromeček z krepového papíru. Všem se práce dařila a naše 1.třída zazářila veselými barvami. Jaká radost pro děti, když dostaly pod stromeček čokoládové vajíčko a vše si mohly odnést domů. Tak opět příště, budeme se těšit...
 


Tvoření s rodiči - 3. třída

K symbolům Velikonoc patří vajíčka, pomlázka i beránek.Při společném tvořivém odpoledni s rodiči jsme si pomlázku upletli a beránka vyrobili .
Vůně kávy a upečeného beránka nám odpoledne jen zpříjemnila.
 


Přehled přijatých či nepřijatých dětí do mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul.

V příloze přinášíme přehled dětí, které byly přijaty či nepřijaty do předškolního vzdělávání v mateřských školách na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul., jejichž činnost vykonává ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, příspěvková prganizace.


Výsledky zápisu do našich mateřských škol

Sdělujeme, že výsledky přijímacího řízení do našich mateřských škol včetně třídy pro děti od 2,5 roku do 3 let přineseme koncem příštího týdne.


Zápis do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 (předběžná informace)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

sdělujeme vám, že po předběžné dohodě s Městským úřadem Český Těšín, zřizovatelem našich mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul. a Ostravské ul., se zápis pro školní rok 2014/2015 uskuteční takto:

Pro děti, které k 1.9. 2014 dovrší alespoň 2 1/2 roku a nepřekročí 3 roky se zápis uskuteční 10. března 2014 od 8.00 hod. do 16.00 v MŠ Ostravská

Pro děti, které k 1. září 2014 dovrší 3 let nebo jsou starší, proběhne zápis ve dvou dnech, a to 17. a 18. března 2014 od 8.00 hod. do 16.00 v příslušných MŠ na Hornické, Hrabinské a Ostravské ul.

Zdůrazňujeme, že i v letošním roce mají absolutní přednost v přijímání děti, tzv. předškoláci, tedy děti, které 1.9. 2015 nastoupí do 1. třídy základní školy.

Upozorňujeme na to, že v termínech může ještě dojít ke změně!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Stanovení úplaty v mateřské škole a ve školní družině pro školní rok 2013/2014

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o.  stanovil výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a školních družinách, jejichž činnost ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o. vykonává.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze.


K připravovaným zápisům do 3. třídy pro děti mladší tří let v MŠ Ostravská

Na četné telefonické dotazy, zda již byl oznámen termín zápisu do třídy pro děti mladší tří let v MŠ Ostravská, sdělujeme, že zatím nikoli. Učiníme tak v okamžiku, kdy k tomu budou splněny všechny podmínky, např. předání třídy po stavebních úpravách, schválení provozu hygienou, zákonné zvýšení kapacity krajským úřadem apod. Škola totiž musí mít jistotu, že třetí oddělení může otevřít skutečně k 1. září 2013.
V této chvíli je velmi těžké říci přesné datum, předpokládáme však, že by k vyhlášení zápisu mohlo dojít kolem 20. června 2013.
Je proto třeba pravidelně sledovat internetové stránky školy!
        Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel
 


Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ

V příloze přinášíme 2 tiskopisy, které jsou nutné k podání žádosti o přijetí do mateřské školy. Oba tiskopisy si můžete stáhnout, vyplnit a odevzdat v příslušné mateřské škole.

1. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list pro dítě v mateřské škole.


Snížení úplaty v mateřské škole za období hlavních prázdnin

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o., která vykonává činnost mateřských škol Hornická, Hrabinská, Ostravská, rozhodl o snížení úplaty rodičům, jejichž děti nebudou ani jeden den docházet o hlavních prázdninách 2012/2013 do mateřské školy.

Bližší podrobnosti naleznete v příloze.


Poděkování paní Anně Tomisové

Dne 30. dubna 2013 ukončila pracovní poměr s naší organizací z důvodu odchodu do důchodu naše dlouholetá pracovnice MŠ Hornická paní Anna Tomisová. Do důchodu jí hodně zdraví a pohody popřál ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler.
(autorka fotografií N. Pawelková)
 


Prázdninový provoz mateřských škol a školních družin

Přinášíme přehled provozu mateřských škol na Hornické ul., Hrabinské ul., Ostravské ul. v době hlavních prázdnin 2013.

Současně informujeme o tom, že obě školní družiny - na Ostravské ul. i na Slezské ul. - budou v době hlavních prázdnin mimo provoz.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel