Příprava na rekonstrukci MŠ Hornická

Tři týdny trvala 1. část rekonstrukce MŠ na Hornické ulici. Takhle to v MŠ v době rekonstrukce vypadalo!

Volný den ředitele školy 7.5. 2018

Český Těšín 27.4. 2018

č.j.: /2018

Volný den dle § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb.

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, která vykonává činnost základních škol na Ostravské ul. a na Slezské ul., volný den na 7.5. 2018. Toto volno se týká pouze žáků ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská a dětí, které v mateřských školách plní povinnou školní docházku.
 

Poznámka:
Provoz školních družin na Ostravské ul. a na Slezské ul. bude v tento den přerušen.
Provoz mateřských škol a školních jídelen zůstane nepřerušen.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


K provozu MŠ Hornická v době její stavební rekonstrukce

K provozu MŠ v době rekonstrukce

1. V pátek 20.4. bude provoz MŠ Hornická z důvodů předání školky stavební firmě do 12.00 hod.

2. Budova MŠ Hornická bude uzavřena 20.4. - 11.5.2018

3. Provoz v budově MŠ začne 14.5.2018

4.Náhradní prostory pro umístění dětí :

- MŠ Koňakov /24 dětí/ - autobus odjíždí 7.50 hod. a přijíždí 15.00 hod. k MŠ Hornická

- Stravování - vaří MŠ Hrabinská, tel.558737163, telefon na MŠ Koňakov : 730815827

- MŠ Okružní /24 dětí/ - provoz 6.30 hod - 16.00 hod., děti si rodiče dopravují do MŠ sami

- Stravování - vaří MŠ Ostravská, tel.558736725, telefon na MŠ Okružní 552322252

- MŠ Ostravská /4 děti/ - provoz 6.30 hod - 16.00 hod., děti si rodiče dopravují do MŠ sami

- Stravování - vaří MŠ Ostravská, tel.558736725, telefon na MŠ Ostravská: 558737438

- MŠ Hrabinská /4 děti/ - provoz 6.30 hod - 16.00 hod., děti si rodiče dopravují do MŠ sami

- Stravování - vaří MŠ Hrabinská tel.558737163, telefon na MŠ Hrabinská :558736962

5. Zápis do MŠ Hornická na školní rok 2018/2019 se bude konat 3.5.2018 od 8.00 do 16.00 hod. na ZŠ Slezská

Děkujeme rodičům za vstřícnost a pochopení situace.

Jakékoliv další dotazy volejte na tel.č. 773698064


Setkání Centru - projekt GENERACE SPOLU

Jaro spolu přivítáme, jarní hádanky si dáme

Za celou akci budu tentokrát citovat děti i "naše babičky a dědečky".

Děti: " Kdy už půjdeme do Centra s hádankami?" "

Já už se nemůžu dočkat."

Babičky a dědečkové:

" Kde jsou Maruška a Lukášek, musím se s nimi pozdravit."

" Děti, dnes jsem s vámi omládnul o 30 let, až přijdete příště, to už půjdu s vámi do školky."


Divadélko Smíšek v MŠ.

Divadélko Smíšek

Odpoledne s rodiči ve třídě Motýlků.

Jarní tvoření ve třídě Motýlků.

Na návštěvě v knihovně

Děti navštívily knihovnu na Ostravské ulici.

Mimořádná schůzka s rodiči v MŠ Hornická

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. Mgr. Rudolf Fiedler sděluje zákonným zástupcům dětí mateřské školy na Hornické ulici, že mimořádná schůzka vedení mateřské školy Hornická se zákonnými zástupci dětí se uskuteční v ÚTERÝ 10. dubna 2018 v 16.00 hodin. Účast je nutná!.
Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Velikonoční prázdniny a velikonoční volno

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce našich žáků a dětí, že od čtvrtku 29.3. do pondělí 2. dubna 2018 proběhnou pro žáky základních škol velikonoční prázdniny. Výuka žákům začne opět v úterý 3. dubna 2018.

Ve stejné době budou mimo provoz i obě naše školní družiny.

Mateřské školy budou mimo provoz od pátku 30. dubna do pondělí 2. dubna 2018.

Vedení školy