V knihovně

Motýlci na návštěvě knihovny u příležitosti měsíce března - Měsíce knihy a čtenářů.


Třída "motýlků" v Koňákově

Motýlci v únoru v Koňákově

Chystá se KARNEVAL

I letos chystá SRPŠ karneval pro děti a žáky.

Jste zváni!

Bližší informace vyčtete z plakátku.

Těší se na vás SRPŠ


Činnosti v MŠ Hornická

Vánoční besídka dětí ze 2. třídy Berušky jako sněhuláčci.


Potvrzení

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení za zdaňovací období 2017 v souladu se zákonem o daních z příjmu je k vyzvednutí v mateřských školách pro zákonné zástupce dětí, které navštěvují mateřskou školu. Potvrzení pro zákonné zástupce dětí, které ukončily docházku v MŠ k 31.8.2017 je k vyzvednutí v kanceláři hlavní provozní v úředních hodinách.

V Českém Těšíně dne 1.2.2018

Marie Bieleszová, hlavní provozní